Phật A Di Đà Bồ Tát - Tuổi Tuất, Tuổi Hợi
Tổng Đài Tư Vấn

(028) 6656 7953


Phật A Di Đà Bồ Tát - Tuổi Tuất, Tuổi HợiPhật bảng mệnh A Di Đà Bồ Tát hộ mệnh cho tuổi Tuất, Hợi:

Phật A Di Đà hay hoá độ chúng sanh từ cõi Ta bà đem về Tịnh độ rồi giáo hóa cho thành phật đạo. A Di Đà còn gọi là Vô Lượng Thọ có nghĩa là sống lâu vô cùng. A Di Đà có oai đức khôn cùng, có thệ nguyện rất lớn là độ cho kẻ chúng sanh, danh hiệu của Ngài rộng lớn, bao hàm hết con đường đi của phật đạo.

Phật bảng mệnh tuổi Tuất, Hợi A Di Đà Bồ Tát, người tuổi này sẽ nhận được sự phù hộ của ngài, một đời được bình an, khi gặp điềm dữ sẽ hoá lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc.

Hình tượng phật bảng mệnh A Di Đà Bồ Tát thường thấy là Ngài ngồi kiết già trên Đài sen, tóc búi cao, mặc áo hở ngực, trên ngực có chữ Vạn Phật giáo, tay phải bắt ấn, tay trái ngang bụng cầm Minh châu hay Búp sen, xung quanh Ngài luôn toả hào quang.

Tuổi Tuất gồm những tuổi với mệnh khác nhau: Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Mậu Tuất, Bính Tuất, Canh Tuất

  • Người sinh 1982, Nhâm Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Đại Hải Thuỷ.
  • Người sinh 1958, Mậu Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Bình Địa Mộc.
  • Người sinh 1994, Giáp Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Đầu Hoả.
  • Người sinh 1970, Canh Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Thoa Xuyến Kim.
  • Người sinh 1946, 2006, Bính Tuất, có Ngũ hành năm sinh là Ốc Thượng Thổ.

Tuổi Hợi gồm những tuổi với mệnh khác nhau: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Qúy Hợi

  • Người sinh 1983, Quý Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Đại Hải Thuỷ.
  • Người sinh 1959, Kỷ Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Bình Địa Mộc.
  • Người sinh 2007, Đinh Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Ốc Thượng Thổ.
  • Người sinh 1995, Ất Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Đầu Hoả.
  • Người sinh 1971, Tân Hợi, có Ngũ hành năm sinh là Thoa Xuyến Kim.