Như Lai Đại Nhật Bồ Tát - Tuổi Mùi, Tuổi Thân
Tổng Đài Tư Vấn

(028) 6656 7953


Như Lai Đại Nhật Bồ Tát - Tuổi Mùi, Tuổi ThânPhật bảng mệnh Như Lai Đại Nhật Bồ Tát, tên tiếng Phạn là Vairochana, dịch là Phật Ma Ha Tỳ Lô Giá Na, còn gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na. Biểu thị Phật Đà từ bi ban cho chúng sinh sự gia trì vô lượng ánh sáng Phật. Giống như mặt trời của dân gian, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, hiền ngu, tốt xấu, đối với vạn vật trên mặt đất đều phổ chiếu bình đẳng.

Người sinh mệnh Mùi, năm Thân sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật Như Lai Đại Nhật vị thần tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ. Ngài sẽ mang lại cho bạn sức mạnh của ánh sáng và tri thức, giúp bạn vượt qua mọi khổ đau, bi ai trong cuộc sống, nắm bắt được những nét tinh hoa của vạn vật, dũng cảm tiến lên phía trước để đến với chân trời của ánh sáng và niềm vui. Cũng như được quý nhân phù trợ, khiến cho sự nghiệp thành tựu, làm nên nghiệp lớn.

Tuổi Mùi gồm những tuổi với mệnh khác nhau: Ất Mùi, Tân Mùi, Kỷ Mùi , Đinh Mùi, Qúy Mùi.

  • Người sinh 2003, Quý Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Dương Liễu Mộc.
  • Người sinh 1991, Tân Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Lộ Bàng Thổ.
  • Người sinh 1979, Kỷ Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Thiên Thượng Hoả.
  • Người sinh 1967,  Đinh Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Thiên Hà Thuỷ.
  • Người sinh 1955, Ất Mùi, có Ngũ hành năm sinh là Sa Trung Kim.

Tuổi Thân gồm những tuổi với mệnh khác nhau: Mậu Thân, Bính Thân, Nhâm Thân, Canh Thân, Giáp Thân.

  • Người sinh 2004, Giáp Thân có Ngũ hành năm sinh là Tuyền Trung Thuỷ.
  • Người sinh 1992, Nhâm Thân, có Ngũ hành năm sinh là Kiếm Phong Kim.
  • Người sinh 1980, Canh Thân, có Ngũ hành năm sinh là Thạch Lựu Mộc.
  • Người sinh 1968, Mậu Thân, có Ngũ hành năm sinh là Đại Trạch Thổ.
  • Người sinh 1956, Bính Thân, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Hạ Hoả.