Hư Không Tạng Bồ Tát - Tuổi Sửu, Tuổi Dần
Tổng Đài Tư Vấn

(028) 6656 7953


Hư Không Tạng Bồ Tát - Tuổi Sửu, Tuổi DầnPhật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát người sinh năm mệnh Sửu, Dần sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật Bản MệnhHư Không Tạng Bồ Tát” còn gọi là Khố Tàng Kim Cương vị thần tượng trưng cho sự thành thực và giàu có.

Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát có trí tuệ cao siêu, mang sức mạnh nhân từ, cứu giúp chúng sinh trong nước và lửa. Ngài giúp cho đường tài vận của bạn thêm hanh thông, thuận lợi, có thể làm ra và tích lũy được nhiều của cải; đi đến đâu cũng được quý nhân phù trợ, tránh xa những kẻ tiểu nhân hãm hại, cuộc đời luôn được bình an, hạnh phúc.

Tuổi Dần gồm những tuổi với mệnh khác nhau: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần

  • Người sinh 1986, Bính Dần có Ngũ hành năm sinh là Lư Trung Hoả.
  • Người sinh 1974, Giáp Dần có Ngũ hành năm sinh là Đại Khê Thuỷ.
  • Người sinh 1998, Mậu Dần có Ngũ hành năm sinh là Thành Đầu Thổ.
  • Người sinh 1962, Nhâm Dần có Ngũ hành năm sinh là Kim Bạch Kim.
  • Người sinh 1950, Canh Dần có Ngũ hành năm sinh là Tùng Bách Mộc.

Tuổi Sửu gồm những tuổi với mệnh khác nhau: Ất Sửu, Kỷ Sửu, Qúy Sửu, Tân Sửu, Đinh Sửu

  • Người sinh 2009, Kỷ Sửu có Ngũ hành năm sinh là Tích Lịch Hoả.
  • Người sinh 1997, Đinh Sửu có Ngũ hành năm sinh là Giáng Hạ Thuỷ.
  • Người sinh 1985, Ất Sửu có Ngũ hành năm sinh là Hải Trung Kim.
  • Người sinh 1973, Quý Sửu có Ngũ hành năm sinh là Tang Đố Mộc.
  • Người sinh 1961, Tân Sửu có Ngũ hành năm sinh là Bích Thượng Thổ.