Bất Động Minh Vương Bồ Tát - Tuổi Dậu
Tổng Đài Tư Vấn

(028) 6656 7953


Bất Động Minh Vương Bồ Tát - Tuổi DậuPhật bảng mệnh Bất Động Minh Vương Bồ Tát, tên tiếng Phạn là Acalnatha. “Bất Động” chỉ tâm từ bi, kiên cố, không thể xoay chuyển, “Minh” chỉ ánh sáng trí tuệ, “Vương” chỉ chế ngự tất thảy hiện tượng. Bất Động Minh Vương là Bản tôn có địa vị tôn quý quan trọng nhất trong Ngũ đại Minh Vương, được tôn xưng là “Bất Động Tôn” hay “Vô Động Tôn”.

Theo Phật giáo Tạng truyền, hình tượng của Bất Động Minh Vương thường là tướng phẫn nộ ba đầu, sáu tay hoặc là một mắt, tám tay, ánh mắt nhìn giận dữ, răng cắn chặt. Tay phải cầm kiếm, tượng trưng cho việc đoạn trừ phiền não, ác ma. tay trái cầm dây, biểu thị phương tiện tự tại, đồng thời cũng biểu thị dùng dây đó bắt trói tất thảy ác ma, ác ma lớn nhất chính là ngã chấp. Chỉ cần hàng phục nội tâm, tất cả ma chướng bên ngoài đều sẽ được tịnh hóa.

Theo sự truyền thừa của Mật giáo, Minh vương là Như Lai vì nhiếp phục kiếp nạn để độ hóa chúng sinh và tuyên dương chân ngôn diệu pháp mà biến hiện thành chư tôn tướng phẫn nộ. Bất Động Minh Vương lại là Ứng, Hóa thân của Đại Nhật Như Lai, thụ giáo mệnh của Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, thường an trụ trong lửa tam muội, tiêu trừ chướng nạn và sự ô uế trong ngoài, tiêu diệt tất thảy ma quân oán địch.

Tuổi Dậu bao gồm: Ất Dậu, Đinh Dậu, Tân Dậu, Kỷ Dậu, Qúy Dậu có mệnh khác nhau:

  • Người sinh 1957, Đinh Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Sơn Hạ Hoả.
  • Người sinh 1993, Quý Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Kiếm Phong Kim.
  • Người sinh 1969, Kỷ Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Đại Trạch Thổ.
  • Người sinh 2005, Ất Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Tuyền Trung Thủy.
  • Người sinh 1981, Tân Dậu, có Ngũ hành năm sinh là Thạch Lựu Mộc.